Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

OB KARLOVAC

Naziv radnog mjesta 1. MAG. MED. BIOKEMIJE 2. BACC. MED.-LAB. DIJAGNOSTIKE 3. ZDRAV.-LAB. TEH. 4. BACC. MED..-LAB. DIJAGNOSTIKE
Mjesto rada KARLOVAC
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 4
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 047/608/100
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije

Naziv radnog mjesta 1. Doktor medicine u TIM 1 (m/ž)
Mjesto rada Požeško-slavonska županija
Stručna sprema i ostali uvjeti - VSS- doktor medicine, - odobrenje za samostalan rad (licenca), - položen stručni ispit, - vozačka dozvola B kategorije.
Broj izvršitelja tri (3) izvršitelja/ica
Osnova zapošljavanja - na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave u ‹‹Narodnim novinama››.

OB GOSPIĆ

Naziv radnog mjesta 1. BACC. EKONOMIJE 2. fizioterapeutskog tehničara
Mjesto rada GOSPIĆ
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VŠS 2. SSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 05.09.2014. - 15.09.2014.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. BACC. MED. -LAB. 2. STRUČNI SURADNIK U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 3.BACC. SESTRINSTVA
Mjesto rada ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VŠS 2. VSS 3. VŠS
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

OB SISAK

Naziv radnog mjesta 1. BACC. FIZIOTERAPIJE/2 2. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/1 3. PRALJA1
Mjesto rada SISAK
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 4
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 044/553/190
Rok za podnošenje prijava 03.09.2014. - 11.09.2014.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Naziv radnog mjesta 1. na poslovima Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije 2. na poslovima prvostupnika/prvostupnice medicinske sestre/tehničara (bacc.med.techn.
Mjesto rada ČAKOVEC
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - završen diplomski studij (VSS) prirodoslovnog usmjerenja, - položen stručni ispit (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja), - završena specijalizacija iz određene grane medicine i položen specijalistički ispit (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja), - odobrenje za samostalan rad (ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja), - minimalno 3 godine radnog iskustva na poslovima akreditacije , - hrvatsko državljanstvo, - poznavanje rada na računalu (Word, Exel, Power Point), - znanje engleskog jezika, - predložen plan i program rada i razvoja kvalitete. 2. VŠS, prvostupnik/prvostupnica (bacc.med.techn.), - hrvatsko državljanstvo, - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na računalu i znanje engleskog jezika, - položen vozački ispit (B kategorija), - 1 godina radnog iskustva.
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

OB NAŠICE

Naziv radnog mjesta 1. MED. SESTRA/TEHNIČAR/5 2. BACC. SESTRINSTVA/5 3. ZDRAV. LAB. TEHNIČAR/2 4. PRIMALJA/1 5. FIZIOTERAP. TEHNIČAR/3 6. BACC. RADNE TERAPIJE/2 7. MAG. PRAVA /1
Mjesto rada NAŠICE
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 19
Osnova zapošljavanja STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

DZ ČAKOVEC

Naziv radnog mjesta DR. MED.
Mjesto rada ČAKOVEC
Stručna sprema i ostali uvjeti MED. FAKULTET, LICENCA, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Šalata 2

Naziv radnog mjesta 1. VODITELJ UPRAVLJANJA KVALITETOM – 1 izvršitelj u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplatacijsku biologiju 2. INOKORESPONDENT – 1 izvršitelj u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplatacijsku biologiju 3. KONZULTANT ZA POTPORU – 1 izvršitelj u Sektoru informatičkih usluga
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - liječnik specijalist transfuziolog ili magistar farmacije - 2 godine radnog iskustva na sustavima upravljanja kvalitetom - poznavanje GMP 2. - završen filozofski fakultet – profesor stranog jezika - poznavanje rada na računalu 3. - završena srednja škola tehničkog ili ekonomskog smjera - 1 godina iskustva na poslovima edukacije i uvođenja IS
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja neodređeno
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Ponude s dokumentima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostaviti na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb Zagreb, Šalata 2 Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete biti će testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Rezultati oglasa će biti objavljeni na internet stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova N. N. br. 82/08. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

OB VARAŽDIN

Naziv radnog mjesta 1. MED. SESTRA/TEHNIČAR/6 2. SERVIRKA/SPREMAČICA/7
Mjesto rada VARAŽDIN
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. SSS 2. OSNOVNA ŠKOLA
Broj izvršitelja 13
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA