Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

KLINIČKA BOLNICA MERKUR

Naziv radnog mjesta 1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA (2 izvršitelja), 2. PRIMALJA (1 izvršitelj)
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. prvostupnik/ca sestrinstva, odobrenje za samostalan rad, 2. SSS završena škola za primalje, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Naziv radnog mjesta NATJEČAJ ZA PRIMITAK NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZANISVANJA RADNOG ODNOSA UZ KORIŠTENJE MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA: 1. Stručni specijalist inženjer sigurnosti (1 izvršitelj), 2. Prvostupnik inženjer sigurnosti (1 izvršitelj), 3. Prvostupnik ekonomije (8 izvršitelja), 4. Magistar prava (1 izvršitelj)
Mjesto rada Karlovac
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VSS/VII - stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite, 2. VŠS/VI - prvostupnik inženjer sigurnosti, 3. VŠS/VI - sveučilišni/stručni studij ekonomije ili prvostupnik ekonomije, 4. VSS/VII - magistar prava
Broj izvršitelja 11
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme od jedne godine
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je otvoren do 31.3.2015. godine.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Naziv radnog mjesta NATJEČAJ ZA PRIMITAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA: 1. Inženjer med. radiologije, prvostupnik med. radiologije, prvostupnik radiološke tehnologije (1 izvršitelj), 2. Prvostupnik/ca sestrinstva (5 izvršitelja), 3. Medicinska sestra/tehničar (10 izvršitelja), 4. Psiholog (1 izvršitelj)
Mjesto rada KARLOVAC
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VŠS/VI-inž. med. radiologije, stručni provostupnik med. radiologije, stručni prvostupnik radiološke tehnologije, 2. VŠS/VI - prvostupnica sestrinstva, 3. SSS/IV - medicinska sestra/tenhičar, 4. VSS/VII - prof. psihologije
Broj izvršitelja 17
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme od godine dana
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je otvoren do 31.3.2015. godine.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Naziv radnog mjesta 1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA (1 izvršitelj), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (6 izvršitelja), 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (3 izvršitelja)
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VŠS - prvostupnika/ca sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva, 2. SSS - medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva, 3. SSS - medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva
Broj izvršitelja 10
Osnova zapošljavanja 1. Na određeno vrijeme, 2. Na određeno vrijeme, 3. Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 01/4897-666
Rok za podnošenje prijava Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR, ZAGREB, RUNJANINOVA 4.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. (2 izvršitelja), 2. DR. MED. (3 izvršitelja)
Mjesto rada 1. i 2. Vukovarsko-srijemska županija
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS - završen medicinski fakultet, položen stručni ispit
Broj izvršitelja 5
Osnova zapošljavanja 1. Na određeno vrijeme, 2. Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja. u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Naziv radnog mjesta 1. Za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme: LIJEČNIK SPECIJALISTA/SPECIJALISTICA PATOLOGIJE (1 izvršitelj), LIJEČNIK SPECIJALISTA/SPECIJALISTICA PEDIJATRIJE (1 izvršitelj), LIJEČNIK SPECIJALISTA/SPECIJALISTICA ANESTEZIOLOGIJE (1 izvršitelj), LOGOPED (1 izvršitelj), 2. Primitak u radni odnos na određeno vrijeme: MEDICINSKI TEHNIČAR/MEDICINSKA SESTRA ( 1 izvršitelj) , 3. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA EKONOMIJE (1 izvršitelj)
Mjesto rada Zabok
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, 2. Odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 6
Osnova zapošljavanja Navedeno pod naziv radnog mjesta
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana tj. od 18.3.2015. godine do 25.3.2015. godine. Pisane molbe dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

DOM ZDRAVLJA "DR. ANTE FRANULOVIĆ" VELA LUKA

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada BLATO I VELA LUKA
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, POLOŽEN STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO VRIJEME OD OSAM MJESECI
Broj telefona za kontakt 020/601-740
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA.

OPĆA BOLNICA PULA

Naziv radnog mjesta 1. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme : MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u Odjelu gastroenterologije (1 izvršitelj), 2. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: LIJEČNIK SPECIJALIST INTERNE MEDICINE (1 izvršitelj), 3. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: a) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA KIRURŠKE BOLESTI/ODJEL ZA UROLOGIJU (1 izvršitelj), b) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA KIRURŠKE BOLESTI/ODJEL ZA VASKULARNU I TORAKALNU KIRURGIJU (1 izvršitelj), c) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA KIRURŠKE BOLESTI/ODJEL OPĆE I ABDOMINALNE KIRURGIJE (1 izvršitelj), d) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA KIRURŠKE BOLESTI/ODJEL TRAUMATOLOGIJE I ORTOPEDIJE (1 izvršitelj), e) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA INTERNU MEDICINU/POLIKLINIKA (1 izvršitelj),f) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA INTERNU MEDICINU/ODJEL KARDIOLOGIJE (1 izvršitelj), g) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU/ODJEL FETALNE MEDICINE I OPSTETRICIJE (1 izvršitelj), h) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU/DNEVNA BOLNICA (1 izvršitelj), i) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU/ODJEL OPĆE GINEKOLOGIJE I UROGINEKOLOGIJE (1 izvršitelj), k) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U CENTRU ZA HITNU MEDICINU (OHBP) (2 izvršitelja), l) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U ODJELU ZA GASTROENTEROLOGIJU/JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA ( 1 izvršitelj), 4. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: PRVOSTUPNIK MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE U ODJELU LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE/POLIKLINIKA (1 izvršitelj)
Mjesto rada Navedeno pod naziv radnog mjesta
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. SSS - Medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 2. VSS - medicinski fakultet, položen stručni ispit, specijalizacija iz interne medicine, odobrenje za samostalan rad HLK, 3. SSS - Medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostaln rad, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 4. Diplomski/sveučilišni studij/stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, najmanje 1 godina radnog iskustva
Broj izvršitelja 16
Osnova zapošljavanja Navedeno pod naziv radnog mjesta
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno s 26.3.2015. godine.

DOM ZDRAVLJA NAŠICE

Naziv radnog mjesta SPECIJALIST OBITELJSKE MEDICINE ili DOKTOR MEDICINE
Mjesto rada Opća medicina u Koški
Stručna sprema i ostali uvjeti Doktor medicine, specijalist obiteljske medicine ili doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad - licenca
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 031/617-803
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

DOM ZDRAVLJA BELI MANASTIR

Naziv radnog mjesta JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA: 1. Stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva (2 izvršitelja), 2. Medicinska sestra/tehničar (4 izvršitelja)
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti Pristupnici moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i bez staža u zvanju za koje su se obrazovale.
Broj izvršitelja 6
Osnova zapošljavanja Rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci
Broj telefona za kontakt 031/791-100
Rok za podnošenje prijava Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 25.3.2015.