Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

DZ ZAGREB - CENTAR

Naziv radnog mjesta DR. MED. DENT.
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti DR. MED. DENT., LICENCA, STRUNI ISPIT,
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Naziv radnog mjesta 1. STRUČNA PRVOSTUPNICA (baccalaurea) SESTRINSTVA (VŠS Medicinska sestra/tehničar) - jedan/jedna (1) radnik/radnica rad na neodređeno vrijeme u patronaži Ispostava Umag - jedan/jedna (1) radnik/radnica rad na određeno vrijeme u patronaži Ispostava Umag 2. STUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja - mjesto rada Pula
Mjesto rada navedeno uz radno mjesto
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti: Pod 1. VŠS – Sveučilišni stručni studij sestrinstva; odobrenje za samostalni rad; Pod 2. SSS – Ekonomska škola Uz prijavu za navedeno radno mjesto pristupnici trebaju dostaviti: • zamolba • životopis • domovnica • dokaz o završenom obrazovanju • pod 1. - odobrenje za samostalni rad (licenca)
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja navedeno uz radno mjesto
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave u NARODNIM NOVINAMA

ZZJZ SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. EKONOMSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA
Mjesto rada U ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOJ DJELATNOSTI
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS EKONOMSKOG SMJERA, POZNAVANJE RADA NA PC-u
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U VIROVITIČKOM LISTU

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Šalata 2

Naziv radnog mjesta 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 54 izvršitelja u Kliničkom bolničkom cnetru Zagreb Uvjeti: - završen studij sestrinstva - odobrenje za samostalan rad Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana. 2. TAJNICA PREDSTOJNIKA – 1 izvršitelj u Klinici za plućne bolesti Uvjet: - završen fakultet odnosno viša škola društvenog smjera (VI-VII) - poznavanje jednog stranog jezika - 3 godine radnog iskustva - poznavanje rada na računalu Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana. 3. RADNIK NA ODRŽAVANJU - VODINSTALATER – 1 izvršitelj u Kliničkom bolničkom centru Zagreb Uvjeti: - završena strukovna škola ili VKV vodoinstalater Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana. 4. POMOĆNI DJELATNIK – 1 izvršitelj u Službi za DDD, zaštitu okoliša i kvalitetu Uvjeti: - završena osmogodišnja škola
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj izvršitelja 57
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt 01/2368/725
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

KBC SPLIT

Naziv radnog mjesta 1. ING. MED. RADIOLOGIJE
Mjesto rada SPLIT
Stručna sprema i ostali uvjeti BACC. RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U NARODNIM NOVINAMA

KB MERKUR

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. SPEC. GASTROENTEROLOGIJE ILI OPĆE MEDICINE/2 2. DR. MED. SPEC. ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA/2 3. DIPL. OECC./1 4. BACC. SESTRINSTVA/2 5. MED. SESTRA/TEHNIČAR/7 6. BACC. MED.- LAB. DIJAGNOSTIKE-CITOTEHNOLOG/1
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 15
Osnova zapošljavanja NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

KB MERKUR

Naziv radnog mjesta PREDSTOJNIK KLINIKE ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti MED. FAKULTET, FAKULTETSKI NASTAVNIK NA MEDICINSKOM FAKULTETU, ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE, LICENCA, SPEC. IZ GRANE MED. IZ DJELATNOSTI PREDMETNE KLINIKE, 5 GODINA RADNOG ISKUSTVA U STRUCI
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja 4 GODINE
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Naziv radnog mjesta prvostupnik/prvostupnica sestrinstva, - najmanje 1 godina radnog iskustva - položen stručni ispit - posjedovanje odobrenja za samostalan rad (licenca)
Mjesto rada na Odjelu za školsku medicinu Dubrovnik
Stručna sprema i ostali uvjeti • VŠS
Broj izvršitelja – 1 izvršitelj
Osnova zapošljavanja na određeno - 5 mjeseci
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Ponuda za natječaj«.

KB DUBRAVA

Naziv radnog mjesta 1. doktor medicine specijalist interne medicine uže specijalnosti iz kardiologije, 1 izvršitelj 2. prvostupnik radiološke tehnologije, 2 izvršitelja 3. prvostupnik med.-lab. dijagnostike, 2 izvršitelja 4. medicinska sestra-tehničar, 2 izvršitelja
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 17
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt 01/290-24-12
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA Pula, Flanatička 27

Naziv radnog mjesta 1. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST MEDICINE RADA I ŠPORTA Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na neodređeno vrijeme; 2. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST RADIOLOGIJE Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica rad na određeno vrijeme – zamjena za specijalizaciju; 3. DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE, SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula - jedan/jedna (1) radnik/radnica rad na neodređeno vrijeme; 4. MAG. MEDICINSKE BIOKEMIJE/DIPL.ING.MEDICINSKE BIOKEMIJE Ispostava Rovinj – jedan/jedna (1) radnik/radnica - rad na neodređeno vrijeme; 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - dva/dvije (2) radnika/radnice Ispostava Pula i Rovinj - rad na određeno vrijeme u specijalističkim ordinacijama – do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme; 6. VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA – jedan (1) radnik Ispostava Rovinj - rad na određeno vrijeme – do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod 1. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz medicine rada i športa, odobrenje za samostalni rad Pod 2. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije, odobrenje za samostalni rad Pod 3. VSS – Medicinski fakultet, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije, odobrenje za samostalni rad Pod 4. VSS – Farmaceutsko - biokemijski fakultet, smjer medicinske biokemije, odobrenje za samostalni rad Pod 5. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad; Pod 6. SSS – Škola za vozače motornog vozila,
Broj izvršitelja 7
Osnova zapošljavanja navedeno uz naziv radnog mjesta
Broj telefona za kontakt +385 52 522 580
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA