Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Naziv radnog mjesta 1. profesor psihologije ili magistar psihologije……........2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 2. profesor sociologije i pedagogije ili magistar sociologije i pedagogije….2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 3. diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva …....…2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 4. sanitarni inženjer ili prvostupnik sanitarnog inženjerstva ……………..… 2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 5. sanitarni tehničar……………..….............................................................. 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 6. medicinsko-laboratorijski tehničar…..……………………………………….2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 7. inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili sveučilišni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike ……….... 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca, 8. viša medicinska sestra/zdravstveni tehničar ili stručni prvostupnik/ca sestrinstva ...........................................................2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca.
Mjesto rada ZADAR
Stručna sprema i ostali uvjeti Ad. 1. završen sveučilišni diplomski studijpsihologije, Ad. 2. završen sveučilišni diplomski studij pedagogije i sociologije, Ad. 3. završen sveučilišni diplomski studij sanitarnog inženjerstva, Ad. 4. završen dodiplomski stručni studij sanitarnog inženjerstva, Ad. 5. završeno srednjoškolsko obrazovanje - sanitarni tehničar Ad. 6.završeno srednjoškolsko obrazovanje - laboratorijski tehničar, Ad. 7. završen dodiplomski stručni studij - medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Ad. 8. završen sveučilišni preddiplomski ili stručni studij sestrinstva.
Broj izvršitelja 14
Osnova zapošljavanja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine
Broj telefona za kontakt 023/300/830
Rok za podnošenje prijava Krajnji rok za podnošenje molbi je 29. 10. 2014. god. Oglas se istovremeno objavljuje na oglasnim stranicama Zadarskog lista, na oglasnoj ploči i web stranici HZZ te web stranicama Ministarstva zdravlja RH. Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža - u zvanju _____ (navesti zvanje za koje se prijavljuje).“

KB DUBRAVA

Naziv radnog mjesta 1. BACC. MED.-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE/1 2. BACC. FIZIOTERAPIJE/4 3. zdrav.-lab. tehničar/1 4. med. sestra/tehničar/10
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 16
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Naziv radnog mjesta • Sanitarni tehničar/tehničarka
Mjesto rada DUBROVNIK
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS-sanitarni tehničar/tehničarka;
Broj izvršitelja 2 izvršitelja
Osnova zapošljavanja za prijam pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr.Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Ponuda za natječaj«.

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Naziv radnog mjesta magistar psihologije/diplomirani psiholog
Mjesto rada za rad u Službi medicine rada
Stručna sprema i ostali uvjeti - najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima psihologa u djelatnosti medicine rada - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad (licenca)
Broj izvršitelja - 1 izvršitelj, m/ž
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u“Narodnim novinama“ i na oglasnoj ploči Doma zdravlja na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom " Natječaj za radno mjesto magistra psihologije". Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u zakonskom roku na web- stranicama Doma zdravlja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

DZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta DR. MED.
Mjesto rada SPLIT
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

DZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SPLIT, KAŠTEL SUĆURAJ
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 5
Osnova zapošljavanja ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

DZ SLAVONSKI BROD

Naziv radnog mjesta VOZAČ SANITETSKOG PRIJEVOZA
Mjesto rada SLAVONSKI BROD
Stručna sprema i ostali uvjeti VKV, KV VOZAČ, NAJMANJE 1 GODINA RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA PROFESIONALNOG VOZAČA
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SISAK
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta SPECIJALIST MIKROBIOLOG
Mjesto rada SISAK
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO - ZAMJENA
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

DZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta DR. MED. SPEC. GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Mjesto rada POŽEGA
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS, LICENCA, SPECIJALISTIČKI ISPIT
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 034/311/928
Rok za podnošenje prijava OD 15. 10.'14 DO POPUNE NATJEČAJA