Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Naziv radnog mjesta 1.Za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme: - liječnik specijalista/specijalistica patologije – 1 izvršitelj, - liječnik specijalist/specijalistica interne medicine – 1 izvršitelj, 2.Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: - mag.medicinske biokemije – 2 izvršitelja, - stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - 5 izvršitelja, - stručni prvostupnik/prvostupnica med.laboratorijske dijagnostike – 2 izvršitelja, - stručni prvostupnik/prvostupnica med.radiologije – 1 izvršitelj, - medicinske sestre/tehničari – 5 izvršitelja, - stručni prvostupnik/prvostupnica ekonomije – 1 izvršitelj.
Mjesto rada ZABOK
Stručna sprema i ostali uvjeti Uz prijave kandidati trebaju priložiti: - Zamolbu, - Životopis, - Domovnicu, - Dipolomu/Svjedodžbu, - Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu ( za radna mjesta pod 1.) - Odobrenje za samostalan rad(Licenca) (za radna mjesta pod 1.) Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici.
Broj izvršitelja 18
Osnova zapošljavanja NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

KB "DUBRAVA" ZAGREB

Naziv radnog mjesta JAVNI POZIV ZA PRIJEM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA: 1. Prvostupnik sestrinstva (10 izvršitelja), 2. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (3 izvršitelja), 3. Medicinska sestra/tehničar (20 izvršitelja), 4. Zdravstveno-laboratorijski tehničar (3 izvršitelja)
Mjesto rada zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završen preddiplomski studij sestrinstva - prvostupnik(IV stupanj), 2. Završen preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike - prvostupnik (VI stupanj), 3. završena Medicinska škola (IV stupanj), 4. Zdravstveno učilište - zdravstveno-laboratorijski smjer
Broj izvršitelja 36
Osnova zapošljavanja Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do 12 mjeseci.
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave na adresu: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, s naznakom "za stručno osposobljavanje".

OPĆA BOLNICA NAŠICE

Naziv radnog mjesta PRIJEM U RADNI ODNOS DOKTORA MEDICINE SPECIJALISTA KIRURGIJE - KORISNIKA MIROVINE
Mjesto rada NAŠICE
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS, ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD, DIPLOMA, ELEKTRONIČKI ZAPIS STAŽA IZ HZMO, DOKAZ O STATUSU KORISNIKA STAROSNE MIROVINE
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA.

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (7 izvršitelja), 2. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR (1 izvršitelj)
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Srednja škola općeg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, 2. škola za zdravstveno-laboratorijske tehničare, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja 8
Osnova zapošljavanja na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj vrijedi od 20.2. do 2.3.2015.

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (4 izvršitelja), 2. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (1 izvršitelj), 3. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR SSS (1 izvršitelj)
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. srednja medicinska škola općeg smjera, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, 2. VSS zdravstvenog usmjerenja (laboratorijski smjer)/ bacc. med. lab. diagn., položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, odobrenje za samostalan rad, 3. škola za zdravstveno-laboratorijske tehničare, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja 6
Osnova zapošljavanja na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj vrijedi od 20.2. do 2.3.2015.

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA
Mjesto rada SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS OPĆEG SMJERA, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt 021/481-070
Rok za podnošenje prijava NATJEČAJ VRIJEDI OD 20.2. DO 27.2.2015.

KLINIČKA BOLNICA "DUBRAVA" ZAGREB

Naziv radnog mjesta DR. MED. SPECIJALIST INTERNE MEDICINE ILI SPECIJALIST UŽE SPECIJALNOSTI NEFROLOGIJE
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti ZAVRŠEN MEDICINSKI FAKULTET, POLOŽEN STRUČNI ISPIT, SPECIJALIZACIJA IZ INTERNE MEDICINE ILI UŽA SPECIJALIZACIJA NEFROLOGIJE, ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO VRIJEME UZ UVJET PROBNOG RADA U TRAJANJU OD 3 MJESECA
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA.

Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin

Naziv radnog mjesta Medicinska sestra/tehničar (SSS) – 1 izvršitelj
Mjesto rada Knin
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti:  SSS - medicinska škola  stručni ispit  odobrenje za samostalan rad  poznavanje rada na PC-u
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice do njezinog povratka na rad
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj vrijedi od 18.2. do 26.2.2015. Prijava s dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno na adresu: Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin, Svetoslava Suronje 12, 22300 Knin, s naznakom "Prijava na Natječaj za radno mjesto medicinske sestre/tehničara" ili osobno u službu protokola Bolnice.

Opća bolnica Pula

Naziv radnog mjesta 1. Liječnik specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj 2. a) Medicinska sestra/tehničar (SSS) u Jedinici intenzivnog liječenja/ Gastroenterologija – 1 izvršitelj b) Medicinska sestra/tehničar (SSS) u Odjelu za pedijatriju – 1 izvršitelj
Mjesto rada PULA
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti natječaja pod brojem 1. : 1. Visoka stručna sprema – medicinski fakultet 2. Položen stručni ispit 3. Specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 4. Odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore 2. 1. Srednja stručna sprema – medicinska škola 2. Položen stručni ispit 3. Odobrenje za samostalan rad 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja 1. NEODREĐENO 2. ODREĐENO
Broj telefona za kontakt Tel. 052 376-413
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno sa 26.02.2015. godine.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA

Naziv radnog mjesta 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica Ispostava Poreč - jedan/jedna (1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme; 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS Ispostava Poreč – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme; 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS Ispostava Labin – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme; 4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS Ispostava Labin – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za odsutne radnike; 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS Ispostava Umag – jedan/jedna(1) radnik/radnica – rad na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust;
Mjesto rada navedeno uz radno mjesto
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod 1. VSS – Stomatološki fakultet; odobrenje za samostalni rad; Pod 2. do 5. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
Broj izvršitelja 6
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt +385 52 522 580
Rok za podnošenje prijava Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u obzir. Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27