Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

OB NAŠICE

Naziv radnog mjesta MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada NAŠICE
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, LICENCA, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

KBC SPLIT

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. SPEC. INTERNE MEDICINE
Mjesto rada KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS-MED. FAKULTET, SPECIJALISTIČKI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA Flanatička 27, 52100 Pula

Naziv radnog mjesta 1. DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE - jedan/jedna (1) radnik/radnica Ispostava Rovinj – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme; 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR SSS - dva/dvije (2) radnik/radnica Ispostava Labin i Rovinj – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
Mjesto rada navedeno uz radno mjesto
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod 1. VSS – Stomatološki fakultet, odobrenje za samostalni rad; Pod 2. SSS – Medicinska škola, odobrenje za samostalni rad;
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja – rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme;
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Prijave se dostavljaju u roku osam dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA 52 100 Pula, Flanatička 27

Opća bolnica Gospić

Naziv radnog mjesta prvostupnik fizioterapije (baccalaureus)
Mjesto rada GOSPIĆ
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti: - završen studij za prvostupnika fizioterapije Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - životopis - domovnicu (presliku) - svjedodžbu/diplomu o završenom školovanju – dokaz o ispunjavanju uvjeta (presliku) - potvrdu o dužini trajanja školovanja/ studiranja (presliku) - prijepis položenih predmeta/ispita tijekom školovanja/studija s prijepisom ocjena (presliku) - prosjek ocjena tijekom školovanja / studija (presliku) - potvrdu o radnom stazu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (presliku) - uvjerenje o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Broj izvršitelja – 1 izvršitelj (m/ž)
Osnova zapošljavanja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad)
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je otvoren od 09. listopda – 17. listopada 2014.godine, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

Zapošljavanje u Ministarstvu zdravlja

Pozivaju se kandidati (koji ispunjavaju formalne uvjete) prijavljeni na Oglas za radno mjesto stručnog suradnika u Službu za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Samostalni sektor za javnu nabavu na testiranje dana 01.10.2014. s početkom u 9:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati (koji ispunjavaju formalne uvijete) prijavljeni na Oglas za radno mjesto administrativnog referenta u Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 22.09.2014. s početkom u 9:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb

Pravni izvori za provjeru znanja: Uredba o uredskom poslovanju „NN“ br. 7/09

OB VARAŽDIN

Naziv radnog mjesta 1. - medicinska sestra/tehničar opće njege – trinaest (13) izvršitelja 2. PRIMALJA-2
Mjesto rada VARAŽDIN
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 15
Osnova zapošljavanja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž)
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

ZZJZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta SANITARNI INŽENJER
Mjesto rada KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Stručna sprema i ostali uvjeti VŠS ILI VSS, LICENCA
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Naziv radnog mjesta TAJNIK/CA SANACIJSKE UPRAVITELJICE
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"

Naziv radnog mjesta MAG. OEC.
Mjesto rada VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. Liječnik specijalista otorinolaringologije – 1 izvršitelj Uvjeti: Završen medicinski fakultet, položen državni ispit,položen specijalistički ispit iz otorinolaringologije, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, probni rad 6 mjeseci. Prednost imaju kandidati s najmanje 3 godine specijalističkog radnog iskustva, magisterij ili doktorat, iskustvo u pedijatrijskoj otorinolaingologiji 2. Liječnik specijalista radiologije – 2 izvršitelja Uvjeti: Završen medicinski fakultet, položen državni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, probni rad 6 mjeseci 3. Magistar farmacije – 1 izvršitelj Uvjeti: Završen farmaceutsko-biokemijski fakultet, položen stručni ispit,minimalno 5 godina radnog iskustva u zdravstvu, iskustvo u proizvodnji individualiziranih parenteralnih otopina, poznavanje principa Dobre proizvođačke prakse (DPP), poznavanje principa Dobre laboratorijske prakse (DLP), dobra informatička pismenost, aktivno znanje jednog stranog jezika, odobrenje za samostalni rad, probni rad 6 mjeseci 4. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj Uvjeti:Završen studij laboratorijske dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.), položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca 5. Prvostupnik radiološke tehnologije – 1 izvršitelj Uvjeti: završen studij radiološke tehnologije (bacc.radiol.techn.),položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca 6. Prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj Uvjeti: završen studij sestrinstva (bacc.med.techn.), položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 3 mjeseca 7. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj Uvjeti: Završena škola za medicinske sestra, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj izvršitelja 8
Osnova zapošljavanja zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjete probnog rada
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijave na natječaj s navedenim prilozima je 8 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.