Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

Dom zdravlja Beli Manastir

Naziv radnog mjesta 1. doktor medicine, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca- jedan (1) izvršitelj (ž/m). Mjesto rada: ambulanta Kneževi Vinogradi, djelatnost opće/obiteljske medicine. 2. stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva za rad na neodređeno vrijeme u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto patronažna sestra/tehničar, dva(2) izvršitelja (ž/m).
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - završen sveučilišni studij medicine/ medicinski fakultet (VSS), - položen stručni ispit, - odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore (licenca) - poznavanje rada na računalu, - vozačka dozvola B kategorije. 2. završen stručni studij sestrinstva, - položen stručni ispit, - odobrenje za samostalan rad (licenca), - poznavanje rada na računalu, - položen vozački ispit B-kategorije.
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt Tel: 031/791-103
Rok za podnošenje prijava Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnijeti do 29. svibnja 2015. na adresu: Dom zdravlja Beli Manastir, Školska 5, 31 300 Beli Manastir, s naznakom: “Za natječaj- radno mjesto broj____“. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DR. MED, U TIMU 1 (1 izvršitelj), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U PRIJAVNO-DOJAVNOJ JEDINICI (1 izvršitelj)
Mjesto rada Međimurska županija
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VSS - završen medicinski fakultet (doktor medicine), položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore, poznavanje rada na računalu, 2. SSS - med sestra/tehničar, položen stručni ispit, najmanje 10 godina radnog iskustva u djelatnosti hitne medicinske pomoći na terenu (na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje enmaju deset godina radnog iskustva u djelatnosti hitne medicinske pomoći na terenu, ali uz uvjet da imaju položen ispit za dispečera u prijavno-dojavnoj jedinici), odobrenje za samostalan rad HKMS-a, osnovno informatičko znanje za rad s računalom
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Na neodređeno vrijeme, 2. Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA PULA

Naziv radnog mjesta 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE U SLUŽBI KIRURŠKE BOLESTI/ODJEL OPĆE I ABDOMINALNE KIRURGIJE (1 izvršitelj), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE U CENTRU ZA HITNU MEDICINU (1 izvršitelj)
Mjesto rada Pula
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. SSS - Medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, 2. SSS - Medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj vrijedi od 15. svibnja do 23. svibnja 2015. godine.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Naziv radnog mjesta NATJEČAJ za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti Osoba se može prijaviti ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 12 mjeseci
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Naziv radnog mjesta ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR
Mjesto rada Odjel medicinsko-biokemijskog laboratorija u Karlovacu
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS/IV - zdravstveno-laboratorijski tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

Naziv radnog mjesta 1. LIJEČNIK SPECIJALIST PNEUMOFTIZEOLOG ILI INTERNIST - PULMOLOG (1 izvršitelj), 2. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (2 izvršitelja), 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (1 izvršitelj)
Mjesto rada 1. i 2. Zagreb, 3. Ambulanta u Velikoj Gorici
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz pneumoftizeologije ili interne medicine - pulmologije, 2. VŠS zdravstvenog smjera - prvostupnik sestrinstva, jedna godina radnog iskustva, 3. SSS zdravstvenog smjera - medicinska sestra/tehničar, jedna godina radnog iskustva
Broj izvršitelja 4
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 3776-044
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

KBC ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. Voditelj odjela - Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u uredu ravnatelja (1 izvršitelj), 2. Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju u Klinici za unutarnje bolesti (1 izvršitelj), 3. Pročelnik Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju u Klinici za unutarnje bolesti (1 izvršitelj), 4. Pročelnik Zavoda za kliničku farmakologiju u Klinici za unutarnje bolesti (1 izvršitelj), 5. Pročelnik Zavoda za intenzivnu mediicnu u Klinici za unutarnje bolesti (1 izvršitelj), 6. Pročelnik Zavoda za ishemijsku bolest srca u Klinici za bolesti srca i krvnih žila (1 izvršitelj), 7. Pročelnik Zavoda za perinatalnu medicinu u Klinici za ženske bolesti i porode (1 izvršitelj)
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1.Završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, 5 godina radnog iskustva, 2., 3., 4., 5., 6., i 7. Završen diplomski studij medicine, fakultetski nastanik na medicinskom fakultetu ili primarijat s doktoratom znanosti, odobrenje za samostalan rad, specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, 5 godina radnog iskustva kao specijalist.
Broj izvršitelja 7
Osnova zapošljavanja Izbor se obavlja na mandatno razdoblje od četiri godine.
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: EKONOMSKI TEHNIČAR - glavni knjigovođa u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za računovodstvo i financije
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti Završen stručni studij ekonomskog usmjerenja, poznavanje rada na računalu, najmanje jedna godina radnog staža u struci
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52100 Pula, ili se mogu osobno predati u urudžbeni zapisnik na adresi u Puli, Nazorova 23, s naznakom: "Molba za radno mjesto - ekonomski tehničar - glavni knjigovođa u Službi za zajedničke poslove."

DZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SPLIT
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Naziv radnog mjesta 1. - liječnik specijalista/specijalistica patologije- 1 izvršitelj, - psiholog – 1 izvršitelj, 2. - stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva – 5 izvršitelja, - stručni prvostupnik/provstupnica med.laborat.dijagnostike – 2 izvršitelja, - stručni prvostupnik/prvostupnica fizioterapije – 2 izvršitelja, - medicinska sestra/tehničar – 5 izvršitelja, - primalja – 3 izvršitelj, - laboratorijski tehničar – 3 izvršitelja, - fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja
Mjesto rada OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Stručna sprema i ostali uvjeti - Zamolbu, - Životopis, - Domovnicu, - Dipolomu/Svjedodžbu, - Odobrenje za samostalan rad (Licenca) , (samo za radna mjesta pod 1.).
Broj izvršitelja NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Osnova zapošljavanja 1. NEODREĐENO 2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA