Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

  
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta DR. MED. u timu T1
Mjesto rada Ispostava Biograd (1 izvršitelj), Ispostava Kali (1 izvršitelj), Sjedište poslodavca u Zadru (1 izvršitelj), Ispostava Pag (1 izvršitelj)
Stručna sprema i ostali uvjeti Završen sveučilišni diplomski studij medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samnostalan rad HLK, najmanje 5 mjeseci radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja 4
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 023/627-180
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Od 13.01. do 20.01.2015. godine. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, I. Mažuranića 28, 23 000 Zadar, s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DOKTOR MEDICINE U TIMU 1 HM (m/ž) - 9 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca 2. VOZAČ SANITETSKOG VOZILA - 5 izvršitelja na određeno vrijeme, zbog zamjene odsutnih radnika za vrijeme korištenja drugog dijela godišnjeg odmora vozača sanitetskih vozila za 2014. g., u trajanju od tri (3) mjeseca.
Mjesto rada 1. Osječko-baranjska županija 2. Donji Miholjac – 1 izvršitelj Beli Manastir – 2 izvršitelja Našice – 1 izvršitelj Osijek – 1 izvršitelj
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - VSS - medicinski fakultet - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad (licenca Hrvatske liječničke komore) - radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža - poznavanje rada na računalu 2. - SSS – u zanimanju vozač motornog vozila - 1 godina radnog iskustva u struci - položen vozački ispit „B“ kategorije - poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja 14
Osnova zapošljavanja NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj telefona za kontakt 031/531/304
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. - od 09. siječnja 2015. do 17. siječnja 2015. g.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. SPECIJALISTA UROLOGIJE (1 izvršitelj), 2. FARMACEUTSKI TEHNIČAR (1 izvršitelj)
Mjesto rada Varaždin
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod: 1. Zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore, 2. Završena medicinska škola, smjer za farmaceutske tehničare/tehničarke, položen stručni ispit
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Na određeno vrijeme, 2. Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazim o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Opća bolnica Varaždin, 42000 Varaždin, Meštrovićeva bb, s naznakom "za natječaj ______".

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. specijalist psihijatrije/javnog zdravstva/epidemiologije ili dr. med. (uz mogućnost specijalizacije) ili druga odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda (1 izvršitelj), 2. DR. MED./DR. MED. specijalist iz djelatnosti Zavoda (1 izvršitelj)
Mjesto rada
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod: 1. VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz psihijatrije/javnog zdravstva/epidemiologije, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, zdravstvena sposobnost, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije, 2. VSS - medicinski fakultet, /specijalizacija iz djelatnosti Zavoda, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, zdravstvena sposobnost, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Na neodređeno vrijeme, 2. Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Naziv radnog mjesta 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (2 izvršitelja), 2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO - LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (1 izvršitelj)
Mjesto rada VIROVITICA
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod: 1. VŠS/ stručni studij sestrinstva, prvostupnik sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, 2. VŠS/ stručni studij medicinsko - laboratorijske dijagnostike, prvostupnik medicinsko - laboratorijske dijagnostike, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 033/747-300
Rok za podnošenje prijava 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, br 3. od 9 siječnja 2015. godine.

SPECIJALNA BOLNICA THALASSOTHERAPIA-CRIKVENICA

Naziv radnog mjesta 1. Prvostupnik fizioterapije 1 izvršitelj/ca 2. Fizioterapeutski tehničar 1 izvršitelj/ca
Mjesto rada CRIKVENICA
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. BACC 2. SSS + LICENCA, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO - ZAMJENA ZA DUŽE BOLOVANJE
Broj telefona za kontakt t. 051 407 610 f. 051 785 189
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada BIOGRAD NA MORU
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, medicinska škola, opći smjer
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 023/206-096
Rok za podnošenje prijava 07.01.-14.01.2015. godine. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Zadarska 62, 23210 Biograd na Moru, s naznakom "natječaj za radna mjesta".

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, Ulica kralja Zvonimira 1, Sisak

Naziv radnog mjesta Laboratorijski tehničar - Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
Mjesto rada Sisak
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, 2 godine radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja. 08.01.-16.01.2015 godine.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Naziv radnog mjesta 1. DR.MED. SPECIJALIST KLINIČKE FARMAKOLOGIJE (1 izvršitelj), 2. DR. MED. SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE U CENTRU ZA HITNU MEDICINU-OHBP (1 Iizvršitelj), 3. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (8 izvršitelja), 4. FARMACEUTSKI TEHNIČAR U BOLNIČKU LJEKARNU (1 izvršitelj)
Mjesto rada Karlovac
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod: 1. VSS/VII 2 - doktor medicine specijalist kliničke farmakologije, 2. VSS/VII 2 - doktor medicine specijalist opće kirurgije, 3. SSS/IV - medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, licenca, 4. SSS/IV - farmaceutski tehničar/tehničarka, položen stručni ispit
Broj izvršitelja 11
Osnova zapošljavanja Pod: 1. i 2. Na neodređeno vrijeme, 3. i 4. Određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

KLINIČKA BOLNICA MERKUR

Naziv radnog mjesta 1. DR.MED. SPECIJALIST NEUROLOGIJE (1 izvršitelj), 2. DR.MED. SPECIJALIST ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE (1 izvršitelj), 3. DR.MED. SPECIJALIST OTORINOLARINGOLOGIJE (1 izvršitelj), 4. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA (3 izvršitelja), 5. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (3 izvršitelja), 6. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (1 izvršitelj), 7. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj), 8. PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA (1 izvršitelj), 9. PRIMALJA (1 izvršitelj)
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti Pod: 1. VSS završen medicinski fakultet, dr.med. specijalist neurologije, odobrenje za samostalan rad, 2. VSS završen medicinski fakultet, dr.med. specijalist endokrinologije i dijabetologije, odobrenje za samostalan rad, 3. VSS završen medicinski fakultet, dr.med. specijalist otorinolaringologije, odobrenje za samostalan rad, 4. Prvostupnik/ca sestrinstva, odobrenje za samostalan rad, 5. SSS završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad, 6. prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike, odobrenje za samostalan rad, 7. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije, odobrenje za samostalan rad, 8. Prvostupnica primaljstva, odobrenje za samostalan rad, 9. SSS završena škola za primalje, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 13
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.