Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

 

 

 

 
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. Liječnik specijalista pedijatrije - 2 izvršitelja, 2. 2. Liječnik specijalista pedijatrije za potrebe dječje gastroenterologije – 1 izvršitelj, 3. Liječnik specijalista pedijatrije – 1 izvršitelj, 4. Liječnik specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj, 5. Magistar logopedije – 1 izvršitelj, 6. Medicinska sestra/tehničar SSS – 9 izvršitelja, 7. Medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja
Mjesto rada Zagreb
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Uvjeti: medicinski fakultet, položen državni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, 2. Uvjeti: medicinski fakultet, položen državni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, 3. Uvjeti: medicinski fakultet, položen državni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, 4. Uvjeti: medicinski fakultet, položen državni ispit, položen specijalistički ispit, odobrenje za samostalni rad, aktivno znanje jednog stranog jezika, 5. Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij, smjer logopedija, domovnica, 6. Uvjeti: škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca, 7. Uvjeti: škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca.
Broj izvršitelja 17
Osnova zapošljavanja 1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseca. 2. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseca. 3. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (zamjena za porodni dopust). 4. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. 5. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (zamjena za dugo bolovanje). 6. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca. 7. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca.
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijave na natječaj s navedenim prilozima je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA PULA

Naziv radnog mjesta I. Služba za internu medicinu / Odjel gastroenterologije Glavna sestra/tehničar odjela (prvostupnica) u Odjelu gastroenterologije – 1 izvršitelj II. Služba za internu medicinu / Odjel kardiologije Glavna sestra/tehničar odjela (prvostupnica) u Odjelu kardiologije – 1 izvršitelj
Mjesto rada Pula
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti oglasa: 1. Viša stručna sprema – prvostupnik/ca sestrinstva 2. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) 3. Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima prvostupnika/ce
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme (mandat voditelja u trajanju od 4 godine).
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je objavljen u NN 20.07.2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 28.07.2015. godine.

OPĆA BOLNICA PULA

Naziv radnog mjesta 1. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje s probnim radom od jednog (1) mjeseca a) Medicinska sestra/tehničar opće njege u Odjelu vaskularne i torakalne kirurgije - 1 izvršitelj b) Medicinska sestra/tehničar opće njege u Odjelu opće i abdominalne kirurgije / Jedinica za opću i digestivnu hepatobilijarnu kirurgiju – 1 izvršitej c) Medicinska sestra/tehničar opće njege u Odjelu za neurologiju – 1 izvršitelj d) Medicinska sestra/tehničar opće njege u Odjelu za pedijatriju – 1 izvršitelj e) Prvostupnik radiološke tehnologije u Odjelu za radiološku dijagnostiku – 1 izvršitelj
Mjesto rada Pula
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti natječaja pod brojem 1: 1. Srednja stručna sprema – Medicinska škola 2. Položen stručni ispit 3. Odobrenje za samostalan rad (licenca) 4. Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja 5
Osnova zapošljavanja Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena za bolovanje s probnim radom od jednog (1) mjeseca
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je objavljen u NN 20.07.2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 28.07.2015. godine.

POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/PRVOSTUPNIK-CA SESTRINSTVA
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti VŠS MEDICINSKA SESTRA/PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA, PRVOSTUPNIKA/CA SESTRINSTVA, ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt 01 4612 290
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA.

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (1 izvršitelj), 2. DOKTOR DENTALNE MEDICINE (1 izvršitelj)
Mjesto rada CISTA PROVO
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. SSS OPĆEG SMJERA, STRUČNI ISPIT, 2. VSS, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt 021 481 070
Rok za podnošenje prijava NATJEČAJ VRIJEDI OD 17.7. DO 24.7.2015. GODINE.

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada PROLOŽAC
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS OPĆEG SMJERA, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt 021 481 070
Rok za podnošenje prijava NATJEČAJ VRIJEDI OD 16.7. DO 23.7.2015.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DR. OPĆE MEDICINE (1 izvršitelj), 2. DR. OPĆE MEDICINE (1 izvršitelj)
Mjesto rada Dom zdravlja Varaždinske županije
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završne medicinski fakultet, položen državni ispit, odobrenje za samostalni rad HLK, 5 mjeseci radnog iskustva, položen vozački ispit B kategorije, korištenje vlastitog vozila, 2. Završen medicinski fakultet, položen državni ispit, odobrenje za samostalni rad HLK, 5 mjeseci radnog iskustva, položen vozački ispit B kategorij, korištenje vlastitog vozila
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Zamjena za vrijeme specijalizacije, 2. Zamjena za vrijeme godišnjih odmora
Broj telefona za kontakt 042 398 555
Rok za podnošenje prijava Prijave dostaviti do 23.7.2015. na adresu: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, Kolodvorska 20, 42000 Varaždin.

KBC ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. PROVSTUPNIK SESTRINSTVA (9 izvršitelja), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (7 izvršitelja)
Mjesto rada Klinika za plućne bolesti Jordanovac
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završen preddiplomski studij sestrinstva, odobrenje za samostalan rad, 2. Završena škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 16
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, Zagreb.

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

Naziv radnog mjesta 1. DIPLOMIRANI PRAVNIK/CA ILI MAGISTRA PRAVA (1 izvršitelj), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (1 izvršitelj)
Mjesto rada Čakovec
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski studij i diplomski sveučilišni studij prava, minimalno 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, 2. SSS stručna sprema, medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad nadležne Komore
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Na neodređeno vrijeme, 2. Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta ADMINISTRATIVNI TAJNIK
Mjesto rada Vinkovci
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS društvenog smjera, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 032 300 501
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.