Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

 

 

 

 
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

Naziv radnog mjesta 1. DR. DENTALNE MED. (1izvršitelj), 2. DR. OBITELJSKE (OPĆE) MED. (2 izvršitelja), 3. PATRONAŽNA SESTRA (1 izvršitelj)
Mjesto rada 1. Ordinacija dentalne zdravstvene zaštite DOma zdravlja Osijek u Daliju, Slavka Kolara 2, 2. Ordinacija opće/obiteljske medicine DOma zdravlja Osijek u Čepinu, Grada Vukovara 6b i u Višnjevac, N.Š. Zrinskog 3,
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završen stomatološki fakultet - VSS, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, 2. završen Medicinski fakultet - VSS, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, 3. završena medcinska škola - VŠS - bacc.med.tech., položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 4
Osnova zapošljavanja 1. Na neodređeno vrijeme, 2. i 3. Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 031 225 400
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u NN.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB, Kišpatićeva 12

Naziv radnog mjesta 1. PSIHOLOG – 1 izvršitelj u Klinici za pedijatriju Uvjeti: - završen diplomski studij psihologije, - osnovna dopusnica. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana. 2. ADMINISTRATOR SIGURNOSTI SUSTAVA – 1 izvršitelj u Službi informatičkih usluga Uvjeti: - završen preddiplomski ili diplomski studij ekonomskog ili tehničkog smjera, - znanje engleskog jezika, - 1 godina radnog iskustva na poslovima sigurnosti IS. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana. 3. PROJEKTANT INFORMATIČKIH SUSTAVA - 1 izvršitelj u Službi informatičkih usluga Uvjet: - završen diplomski studij elektrotehnike i računarstva – smjer računarstvo ili - diplomski sveučilišni studij računarstva i matematike ili - diplomski sveučilišni studij organizacije i informatike – smjer informatika - 1 godina radnog iskustva na poslovima programiranja i projektiranja IS-a Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana. 4. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplatacijsku biologiju Uvjeti: - završen preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, - odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana. 5. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 8 izvršitelja u Kliničkom bolničkom centru Zagreb Uvjeti: - završen preddiplomski studij radiološke tehnologije, - odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana. 6. FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 3 izvršitelja u Bolničkoj ljekarni Uvjeti: - završena škola za farmaceutske tehničare, - odobrenje za samostalan rad. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana.
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj izvršitelja 15
Osnova zapošljavanja NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj telefona za kontakt 012368725
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA NAŠICE

Naziv radnog mjesta 1. FARMACEUTSKI TEHNIČAR ( 1 izvršitelj), 2. ANESTEZIOLOG (1 izvršitelj)
Mjesto rada Našice
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Farmaceutski tehničar s važećim odobrenjem za samostalni rad, 2. Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja s važećim odobrenjem za samostalan rad
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB ZAGREB, Perkovčeva ul.3.

Naziv radnog mjesta 1. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme zdravstvenog radnika-ce specijalist/ica iz parodontologije –1 izvršitelj 2. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme spremačice/pralje – 1 izvršitelj 3. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme spremačice/pralje – 3 izvršitelja
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - zdravstveni radnik VSS, - položen specijalistički ispit iz parodontologije - položen državni ispit, - odobrenje za samostalan rad, - državljanin Republike Hrvatske Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike (izvornik dostaviti na uvid): - životopis, - diplomu Stomatološkog fakulteta, - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz parodontologije - uvjerenje o položenom državnom ispitu - uvjerenje o nekažnjavanju - odobrenje za samostalan rad - dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - domovnica Na natječaj mogu se kandidirati osobe oba spola. 2. i 3. - stručna sprema NKV/NSS, - jedna godina radnog iskustva - državljanin Republike Hrvatske Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike (izvornik dostaviti na uvid): - životopis, - svjedodžbu o završenom obrazovanju - uvjerenje o nekažnjavanju - dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - domovnica Na natječaj mogu se kandidirati osobe oba spola.
Broj izvršitelja 5
Osnova zapošljavanja NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava u roku 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u roku do 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

DZ MUP-a RH

Naziv radnog mjesta 1. BACC. FIZIOTERAPIJE/2 2. FIZIOTERAPEUT/1
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti ODGOVARAJUĆA STRUČNA SPREMA
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 15 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

DZ SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SDŽ
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NA VEB STRANICI HZZ-A

DZ SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta DR. MED.
Mjesto rada SUĆURAJ
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO / BOLOVANJE
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

OB VARAŽDIN

Naziv radnog mjesta 1. MED. SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE /30 2. SPECIJALIZANT IZ KLINIČKE FARMACIJE- BOLNIČKO LJEKARNIŠTVO/1
Mjesto rada VARAŽDIN
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. SSS 2. VSS
Broj izvršitelja 31
Osnova zapošljavanja NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Naziv radnog mjesta 1. Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž), - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za rad u Šibeniku 2. Vozač u TIMU 1 hitne medicinske službe (m/ž) - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme za rad u Tisnom
Mjesto rada Š-K ŽUPANIJA
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti Ad.1.: - VSS završen medicinski fakultet, - položen stručni ispit, - odobrenje za samostalan rad HLK, - radno iskustvo najmanje 5 mjeseci u struci. Uvjeti Ad.2.: - SSS – u zanimanju vozač motornog vozila/KV-vozač, - vozačka dozvola B i C-kategorije, - najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, - položen tečaj BLS (Basic life support)
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, K. Vipauca 8, 22000 Šibenik, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“, odnosno do popune, s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.

Opća bolnica Pula

Naziv radnog mjesta 1) Referent za financijsko upravljenje i kontrole (VSS) u Odsjeku kontrolinga i medicinske dokumentacije / Odjel za ekonomsko komercijalne poslove – 1 izvršitelj 2) Magistar farmacije (VSS) u Odjelu bolničke ljekarne – 1 izvršitelj
Mjesto rada PULA
Stručna sprema i ostali uvjeti NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. NEODREĐENO 2. ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 04.08.2015. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 12.08.2015. godine.