Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

 

 

 

 
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

DZ OSIJEK

Naziv radnog mjesta 1. MED. SESTRA/TEHNIČAR U TIMU ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI/1 2. DR. DENTALNE MEDICINE/1
Mjesto rada 1. OSIJEK 2. VIŠNJEVAC
Stručna sprema i ostali uvjeti 1.SSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA 2. VSS, STOMATOLOŠKI FAKULTET, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. NA ODREĐENO 2. NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt 031/225/337
Rok za podnošenje prijava 10 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

Dom zdravlja Zagreb - Centar

Naziv radnog mjesta 1) stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (bacc. med. techn.) – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme – rad u Službi patronaže 2) stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (bacc. med. techn.) – 3 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci – rad u Službi patronaže.
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti BACC., STRUČNI ISPIT, LICENCA, 1 GODINA RADNOG ISKUSTVA
Broj izvršitelja 6
Osnova zapošljavanja 1. NEODREĐENO 2. ODREĐENO
Broj telefona za kontakt tel. 01/ 4897 683
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN

Naziv radnog mjesta 1. Viša medicinska sestra/medicinski tehničar (VŠS) – 1 izvršitelj 2. Medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) – 1 izvršitelj
Mjesto rada KNIN
Stručna sprema i ostali uvjeti Uvjeti (pod točkom 1):  VŠS - medicinska škola  stručni ispit  odobrenje za samostalan rad  radno iskustvo: 1 godina  poznavanje rada na PC-u Uvjeti (pod točkom 2):  SSS – medicinska škola  stručni ispit  odobrenje za samostalan rad  poznavanje rada na PC-u
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Natječaj je otvoren osam dana (8) od dana objavljivanja istog u "Narodnim novinama"

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Naziv radnog mjesta DR. DENT. MEDICINE
Mjesto rada Služba dentalne medicine
Stručna sprema i ostali uvjeti VSS - završen Studij dentalne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada Karlovac
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS/IV - medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad, probni rad 2 mjeseca
Broj izvršitelja 10
Osnova zapošljavanja Na određeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Županijska bolnica Čakovec

Naziv radnog mjesta na poslovima prvostupnika radiološke tehnologije
Mjesto rada na Odjelu radiologije
Stručna sprema i ostali uvjeti • završeni odgovarajući stručni studij • položeni stručni ispit za prednje zvanje • odobrenje za samostalni rad Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti slijedeće dokumente u preslici: - Zamolbu - Životopis - Domovnicu - Svjedodžbu/Diplomu - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Odobrenje za samostalni rad - Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO - Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
Broj izvršitelja - 2 kandidata
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Naziv radnog mjesta Sanitarni tehničar/tehničarka
Mjesto rada Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice, – dokaz o stručnoj spremi – preslik svjedodžbe/diplome, – potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba najmanje 30 dana prijavljena u evidenciji nezaposlenih.
Broj izvršitelja 3 izvršitelja
Osnova zapošljavanja stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Naziv radnog mjesta 1. LIJEČNIK SPECIJALIST PEDIJATAR – 1 izvršitelj u Klinici za pedijatriju 2. RUKOVODITELJ SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA – 1 izvršitelj
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. - završen diplomski studij medicine, - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike odnosno kliničkog zavoda, - odobrenje za samostalan rad. 2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, - 5 godina radnog iskustva.
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. NEODREĐENO 2. MANDATNO RAZDOBLJE OD 4 GODINE
Broj telefona za kontakt 01/2368/744
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Naziv radnog mjesta 1. Prvostupnik sestrinstva/6 2. MED. SESTRA/TEHNIČAR/6 3. VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO/1 4. FAMRACEUTSKI TEHNIČAR/1 5. PSIHOLOG/1 6. BACC. MED. RADIOLOGIJE/3
Mjesto rada VIROVITICA
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. VŠS/ prvostupnik sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad 2. SSS/ medicinska sestra- medicinski tehničar, položen stručni ispit ( ne dostavljaju oni kandidati koji su završili petogodišnje obrazovanje za navedeno zanimanje), odobrenje za samostalan rad 3. VŠS/ prvostupnik ekonomije, poznavanje rada na PC-u, dvije godine radnog iskustva u struci 4. SSS/ farmaceutski tehničar, položen stručni ispit 5. VSS/ magistar psihologije, položen stručni ispit, dopusnica za samostalan rad 6. VŠS/ stručni prvostupnik radiološke tehnologije/inženjer medicinske radiologije, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
Broj izvršitelja 18
Osnova zapošljavanja NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt 033/747-250
Rok za podnošenje prijava 10 dana od dana objave u „Narodnim novinama“

ZAVOD ZA HTINU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. DR. MED. U TIMU T1 (2 izvršitelj), 2. DR. MED. U TIMU T1 (1 izvršitelj)
Mjesto rada 1. Ispostava Poličnik, 2. Ispostava Kali
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. završen sveučilišni diplomski studij medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad HLK, najmanje 5 mjeseci radnog iskustva u struci, 2. završen sveučilišni diplomski studij medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad HLK, najmanje 5 mjeseci radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.