Naslovnica / Natječaji i javna nabava / Natječaji za zapošljavanje

Natječaji za zapošljavanje

 

 

 

 
Ministarstvo zdravlja nije odgovorno za sadržaj objavljenog natječaja već za isti odgovara zdravstvena ustanova koja raspisuje natječaj. Prije slanja zamolbi za natječaj potrebno je kontaktirati zdravstvenu ustanovu koja je natječaj i raspisala.

Opca bolnica"Dr.Josip Bencevic" Slavonski Brod

Naziv radnog mjesta Lokacija Slavonski Brod a.) 1 prvostupnik /ca sestrinstva b.) 1 prvostupnik /ca sestrinstva, na pola radnog vremena (4 sata) c.) 1 medicinska sestra / tehničar, na pola radnog vremena (4 sata) Lokacija Nova Gradiška a.) 1 medicinska sestra / tehničar b.) 1 primalja (SSS)
Mjesto rada navedeno ispred radnog mjesta
Stručna sprema i ostali uvjeti Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti: - zamolbu sa životopisom, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto (preslik diplome o završenom odgovarajućem studiju, odnosno preslik završne svjedodžbe) - preslik odobrenja za samostalan rad / licence - preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, - preslik domovnice, - preslik rodnog lista, - preslik osobne iskaznice, - preslik potvrde HZMO o radnom stažu – elektronički zapis U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto i za koju lokaciju se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto zamolbu s traženom dokumentacijom s naznakom radnog mjesta i naznakom lokacije.
Broj izvršitelja 5
Osnova zapošljavanja zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika
Broj telefona za kontakt 035/201-123
Rok za podnošenje prijava Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆA BOLNICA «DR. JOSIP BENČEVIĆ» SLAVONSKI BROD, A. ŠTAMPARA 42, 35000 SLAV. BROD, Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova, u zatvorenoj koverti s naznakom " Za zasnivanje radnog odnosa". Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune, nepravovremene te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto i lokacija neće se razmatrati.

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR. IVAN BARBOT" POPOVAČA

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada Popovača
Stručna sprema i ostali uvjeti Završena srednja medicinska škola, SSS zdravstveni radnik, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog staža u struci
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt 044/569-200
Rok za podnošenje prijava 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Naziv radnog mjesta Doktor dentalne medicine specijalista ortodoncije
Mjesto rada Slavonski Brod
Stručna sprema i ostali uvjeti Završen studij dentalne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, specijalizacija iz ortodoncije
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Dom zdravlja Slavonski Brod, Borovska 7, 35000 Slavonski Brod.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u Prijavno-dojavnoj jedinici (1 izvršitelj), 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u timu T2 (1 izvršitelj)
Mjesto rada Šibenik
Stručna sprema i ostali uvjeti 1. Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad HKMS, 10 godina radnog iskustva u struci, 2. Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad HKMS, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja 1. Na određeno vrijeme, 2. Na neodređeno vrijeme
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, K. Vipauca 8, 22000 Šibenik.

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SPLIT
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS općeg smjera, STRUČNI ISPIT
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO VRIJEME
Broj telefona za kontakt 021/481-070
Rok za podnošenje prijava NATJEČAJ VRIJEDI OD 28.5. DO 5.6.2015.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. POMOĆNI DJELATNIK U PRAONICI I NA STERILIZACIJI U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU 2. POMOĆNI DJELATNIK U PRAONICI I NA STERILIZACIJI U SLUŽBI ZA MIKROBIOLOGIJU
Mjesto rada NAVEDENO UZ RADNO MJESTO
Stručna sprema i ostali uvjeti ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA
Broj izvršitelja 2
Osnova zapošljavanja NA ODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Naziv radnog mjesta 1. MED. SESTRA/TEHNIČAR
Mjesto rada SPLIT
Stručna sprema i ostali uvjeti SSS, STRUČNI ISPIT, LICENCA
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt 021/481/070
Rok za podnošenje prijava 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Naziv radnog mjesta 1. predstojnika Klinike za pedijatriju 2. predstojnika Klinike za neurologiju 3. predstojnika Kliničkog zavoda za patologiju
Mjesto rada ZAGREB
Stručna sprema i ostali uvjeti Ad 1. Uvjeti: - završen diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu, - specijalizacija iz pedijatrije, - da je kandidat nastavnik na Medicinskom ili Stomatološkom fakultetu, - znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent, - pet godina radnog iskustva u struci. Ad 2. Uvjeti: - završen diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu, - specijalizacija iz neurologije, - da je kandidat nastavnik na Medicinskom ili Stomatološkom fakultetu, - znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent, - pet godina radnog iskustva u struci. Ad 3. Uvjeti: - završen diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu, - specijalizacija iz patološke anatomije, - da je kandidat nastavnik na Medicinskom ili Stomatološkom fakultetu, - znanstveno-nastavno zvanje profesor ili docent, - pet godina radnog iskustva u struci.
Broj izvršitelja 3
Osnova zapošljavanja Izbor se obavlja na mandatno razdoblje od četiri godine.
Broj telefona za kontakt 01/3787-026
Rok za podnošenje prijava Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, s naznakom “za natječaj”.

DOM ZDRAVLJA NAŠICE

Naziv radnog mjesta SPECIJALISTA MEDICINE RADA I SPORTA
Mjesto rada ordinacija medicine rada u Našicama
Stručna sprema i ostali uvjeti - doktor medicine specijalista medicine rada i sporta - položen stručni ispit - odobrenje za samostalan rad – licenca
Broj izvršitelja – 1 izvršitelj
Osnova zapošljavanja na neodređeno
Broj telefona za kontakt 031/617-803
Rok za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objave

Opća bolnica Gospić

Naziv radnog mjesta - stručnjak zaštite na radu – 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada GOSPIĆ
Stručna sprema i ostali uvjeti završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sigurnosti i zaštite, usmjerenje zaštita na radu - u trajanju od najmanje 3 godine - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - životopis - domovnicu (presliku) - diplomu (presliku) - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu (presliku) - elektronički zapis ili potvrda o podacima iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne stariji od 6 mjeseci).
Broj izvršitelja 1
Osnova zapošljavanja NA NEODREĐENO
Broj telefona za kontakt
Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53000 Gospić, s naznakom „Za natječaj - stručnjak zaštite na radu“.