Registracija objekata

Svi subjekti koju posluju s hranom neživotinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine br. 81/13)  u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti registraciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09 i 130/10). 

Ministarstvo zdravlja izdaje Rješenje o registraciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz Upisnika registriranih objekta

2. Preslik rješenja/izvoda iz sudskog registra, obrtničkog registra odnosno Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

3. 70,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu

4. Preslik rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06,52/08, 43/09, 88/10 i 50/12) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)“

 

*NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno registrirati navedenu djelatnost te je stoga umjesto obrasca zahtjeva za registraciju pod točkom 1. potrebno uz gore navedenu dokumentaciju dostaviti ispunjen Obrazac zahtjeva za registraciju OBRAZAC- SPH- Z -2

Dokumentaciju (pod točkama 1.,2.,3. i 4.) poslati poštom ili neposredno predati ovisno o lokaciji objekta nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi: