Hrana

Obavijesti i novosti

Obavijest o stavljanju na tržište dodataka prehrani proizvedenih do 30. rujna 2013.

 1. srpnja 2013. na snagu je stupio Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine br. 39/13) kojim su propisani uvjeti koje moraju ispunjavati dodaci prehrani prilikom stavljanja na tržište Republike Hrvatske i obveze subjekata u poslovanju s dodacima prehrani prilikom stavljanja istih na tržište Republike Hrvatske. Rok za usklađivanje s odredbama ovog Zakona je 30. rujna 2013. ali  proizvodi koji su proizvedeni do 30. rujna 2013. mogu se nalaziti na tržištu do 30. lipnja 2014. Proizvod se smatra stavljenim na tržište u trenutku kada je proizveden i stavljen u veleprodajno skladište, odnosno u trenutku kada je uvezen iz treće zemlje. Slijedom navedenog, svi proizvodi koji su proizvedeni ili uvezeni do 30. rujna 2013. i s označavanjem i sastavom definiranim prema starim propisima mogu se kao takvi kontinuirano distribuirati  iz skladišta proizvođača ili distributera prema maloprodajnim jedinicama, a na tržištu se mogu nalaziti do 30. lipnja 2014.

Iznimka su jedino proizvodi koji u svom sastavu imaju samo sastojke za koje su zdravstvene tvrdnje nalaze na popisu odbijenih tvrdnji iz članka 20. stavka 2. točke d) Uredbe (EZ) br. 1924/2006 a imaju namjenu koja ima isto ili slično značenje kao ove tvrdnje. Drugim riječima, namjena proizvoda se može povezati samo s tvrdnjom koja se nalazi na popisu odbijenih tvrdnji. Takvi proizvodi mogu biti na tržištu do 30. rujan 2013.

Povećan broj službenih kotnrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla

  • Ulazna mjesta (eng. DPE - Designated Points of Entry) određena za uvoz hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla koja podliježe povećanom broju kontrola sukladno čl. 5 Uredbe (EZ) br. 669/2009 u Republici Hrvatskoj su:

 

Godišnji izvještaj o radu sanitarne inspekcije u području sigurnosti hrane za 2013.godinu

Dodaci prehrani

Dodaci prehrani spadaju u jednu kategoriju prehrambenih proizvoda te se svi horizontalni (opći) propisi o hrani primjenjuju i na dodatke prehrani (npr. opće označavanje, prehrambeni aditivi, kontaminanti,  nova hrana,  prehrambene i zdravstvene tvrdnje…)

Sastav, označavanje i stavljanje na tržište dodataka prehrani u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (Narodne novine br. 39/13 ), Pravilnikom o dodacima prehrani (Narodne novine br. 126/13 ), Pravilnikom o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (Narodne novine br. 83/13) i Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (Narodne novine br.160/13)

Pravilnikom o dodacima prehrani preuzete su odredbe Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani